Rijec Zivota u Dansku

                      Krscanski Centar

Sluzba/Gudstjeneste:                                Skola/Skole: 


Nedelja/Søndag: 13.00 - 14.30                                                    Petak/Fredag: 18.30 - 20.00 

1 Ivanova/Jovanova 4:12-13                                      1 Ivanova/Jovanova 4: 16                                Ivan/Jovan 14:21                                                       

Boga nikad niko nije video, ako                               Mi smo poznali i poverovali ljubav                 Ko ima zapovesti moje i drze ih

ljubimo jedni druge, Bog u nama                             koju Bog ima prema nama. Bog                     to je onaj koji me ljubi. Ako me ljubi,

prebiva. I ljubav se njegova                                      je ljubav i koji prebiva u ljubavi,                     ljubice ga Otac moj, i ja cu ljubiti 

pokazala savrsena u nama. po                                 u Bogu prebiva, i Bog u njemu.                      njega, i njemu se javiti.

ovome znamo da u njemu prebivamo

i on u nama, sto nam je dao od duha

svoga.       1 Johannes brev. 4: 12-13                                         1 Johannes brev. 4:16.                                     Johannesevangeliet. 14:21

Ingen har nogen sinde set Gud                                Og vi har oplevet og tror på den                    De der elsker mig, holder fast ved             

direkte, men hvis vi elsker hinanden,                      kærlighed, som Gud har vist imod                mine befalinger og adlyder dem. Og

så er Gud os nær, og hans kærlighed.                    os. Gud er kærlighed, og de, der lever          de der elsker mig, vil blive elsket af 

kommer til udtryk gennem os. Det er                      i kærlighed, lever med Gud, og Gud              min Far, og jeg vil elske dem og 

ud fra den ånd, han har givet os, at                         lever i dem.                                                       åbenbare mig selv for dem. 

vi kan vide, at vi høre ham til, og at han 

bor i os.